FARMEX d.o.o. u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama. Voditelj obrade: FARMEX d.o.o.,Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 25, 42000 Varaždin. Ako je FARMEX d.o.o. zajednički voditelj obrade Vaših osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa FARMEX-a, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših osobnih podataka osim od FARMEX-a, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade navedenog u dijelu ove Politike pod naslovom Pravila o zajedničkim voditeljima obrade. FARMEX d.o.o. je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka. Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine: pisanim putem na adresu: FARMEX d.o.o., Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 25, 42 000 Varaždin, za Službenika za zaštitu podataka e-mailom na adresu: info@farmex.hr U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera. Ova politika određuje očekivano ponašanje FARMEX-a, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima FARMEX-a. Sastavni dio ove Politike čine sljedeća pravila: 

Pravila zaštite osobnih podataka

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje FARMEX d.o.o. primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO Tijekom različitih oblika interakcije sa FARMEX-om (korištenje Internet stranica, slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom, sudjelovanje u natječajima/programima vjernosti,) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

  • Ime, prezime
  • Adresa stanovanja
  • OIB
  • E-mail adresa
  • Broj telefona

FARMEX d.o.o. tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

  • Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet
  • Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite
  • Načine korištenja Internet stranice FARMEX-a

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

  • Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa FARMEX d.o.o. ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obavještavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani;
  • Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika – primjerice privola nositelja roditeljske skrbi za objavu podataka djece mlađe od 16 godina.

KORIŠTENJE PODATAKA FARMEX d.o.o. koristi osobne podatke za sljedeće svrhe:

  • Marketinške i prodajne aktivnosti – FARMEX d.o.o. osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima
  • Zaštita zaposlenika – FARMEX d.o.o. osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika
  • Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka

NAČINI PRIKUPLJANJA PODATAKA Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

  • Izravno od pojedinca– telefonskim razgovorom sa pojedincem, sudjelovanjem u nagradnom natječaju/programu vjernosti.
  • Neizravno– podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju FARMEX-u (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

ZAHTJEVI ISPITANIKA FARMEX d.o.o. osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

  • Pristup informacijama;
  • Prigovor na obradu;
  • Ograničenje obrade;
  • Prijenos podataka;
  • Ispravljanje podataka;
  • Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, FARMEX d.o.o. će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. FARMEX d.o.o. zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni. Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

  • Svrsi obrade osobnih podataka;
  • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
  • Kategoriji osobnih podataka;
  • Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
  • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
  • Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje.

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu osobnih podataka, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE KORISNIKA U određenim slučajevima FARMEX d.o.o. može tražiti privolu korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe. Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik / nositelj roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

ZADRŽAVANJE PODATAKA FARMEX d.o.o. neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni. FARMEX d.o.o. će vaše Osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon. Kad razdoblje zadržavanja istekne, FARMEX d.o.o. će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA FARMEX d.o.o. provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem). Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

  • Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci;
  • Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja;
  • Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja;
  • Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka;
  • Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati ​​samo u skladu s uputama voditelja obrade;
  • Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka;
  • Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno;
  • Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

  • Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
  • Uhićenje ili progon prekršitelja.
  • Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.
  • Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

RUKOVANJE PRITUŽBAMA U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu: info@farmex.hr. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), FARMEX d.o.o. po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece ili o njima bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti. Stoga će FARMEX d.o.o. poduzeti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti. Ako FARMEX d.o.o. sazna da su mu poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, u razumnoj će mjeri nastojati učiniti sljedeće:

  • izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; i
  • osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu;
  • te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.

Ako roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz našu obradu osobnih podataka njihovog djeteta, neka nam se slobodno obrati na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka.

GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODACI Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr

Pravila privatnosti na webu

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali FARMEX-u, bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, godina rođenja) ili korištenjem Internet stranice. Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima FARMEX d.o.o. će koristiti samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranicama (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično. Kolačić je mali paket podataka poslan sa poslužitelja  na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe Internet stranice. Kolačići na Internet stranicama FARMEX-a su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja. Internet stranica FARMEX-a prati statističku posjećenost  stranice isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svoje stranice. Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

Za preostale pretraživače, molimo vas konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom koju vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sustav.

Tip kolačića Svrha
Kolačići nastali pregledavanjem web stranice (en. session i browsing cookies) Ovi kolačići su potrebni za ispravno funkcioniranje web stranice i za korištenje usluga sadržanih na istoj. U njihovoj odsutnosti, web stranice ili neki od njezinih dijelova možda neće raditi ispravno. Stoga se ovi kolačići uvijek koriste bez obzira na korisničke postavke.
Servis Opis Primjer
Kolačići sesije Nužan za korisničko pregledavanje PHPSESSID, PH_HPXY_CHECK
Tip kolačića Svrha
Kolačići za integraciju funkcionalnosti trećih strana Ovi kolačići koriste se za korištenje funkcionalnosti web stranice (npr. ikone društvenih mreža za dijeljenje sadržaja ili za korištenje usluga koje pruža treća strana).
Servis Opis Primjer
Youtube Snimanje informacije o tome kako posjetitelji koriste naše web stranice, pojedinosti o posjetima našim web stranicama, odnosno podrijetlo posjetitelja. GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

DIGITALNI MARKETING, NEWSLETTER FARMEX d.o.o. šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarilo nekakav oblik suradnje (sudionici u nagradnim natječajima/programima vjernosti) i koji su nam dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga FARMEX-a imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a FARMEX d.o.o. će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je legitiman interes FARMEX-a. Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane FARMEX-a. Promotivni materijali  podrazumijevaju informacije o proizvodima i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter). Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga. Mogućnost općenitog isključivanja nije dostupna za neke oblike nemarketinške komunikacije, primjerice za komunikaciju koja se odnosi na preuzimanje proizvoda, prodajne transakcije, dobitak u nagradnom natječaju u kojoj ste sudjelovali, izjave o pridržavanju zakonskih obveza i (kad je to dopušteno zakonom). Za isporuke Newslettera FARMEX d.o.o. može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju ste prijavili za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni, te ga u druge svrhe ne smije koristiti. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uvjetima, FARMEX d.o.o. neće vaše kontakt podatke, koje ste dali za prijavu na Newsletter, dijeliti sa trećim stranama. SIGURNOST FARMEX d.o.o. poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti. Osobni podaci koji su FARMEX-u ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su FARMEX-u ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste. Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane FARMEX-a, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka.